தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

தொழிற்சாலை புகைப்படம்

வரவேற்பு

அலுவலகம்

உற்பத்தி வரிசை

உற்பத்தி

கியர் உபகரணங்கள்

கியர் உபகரணங்கள்

U-வடிவ உற்பத்தி அலகு

கிடங்கு

கிடங்கு

மூலப்பொருள் கிடங்கு

பேக்கிங்

போக்குவரத்து

குழு புகைப்படம்

கண்காட்சி புகைப்படம்

2018 ஜெர்மனி வால்வு உலக கண்காட்சி

துபாய் எக்ஸ்போ 2018

வியட்நாம் நீர் கண்காட்சி 2018

வியட்நாம் நீர் கண்காட்சி 2022

தாய்லாந்து நீர் கண்காட்சி 2019

தாய்லாந்து நீர் கண்காட்சி 2022